Fra: Anne Kari Søvik [annekari@spabo.no]
Sendt: 12. oktober 2012 10:31
Til: Gro Borgersrud; Benedicte E Dalheim
Emne: VS: Begjæring om dokument innsyn i sak 201291209-1 - Thorvald Meyers gate 56

Hei.

 

Takk for mottatt saksinformasjon angående uttalelse om søknad for bruksendring av 2.etasje i Thorvald Meyers gate 56.

 

Undertegnede kommer til å stille i møte på mandag, men før denne tid synes vi det er vesentlig å opplyse om flere faktafeil i forhold til saksfremlegget og som vi synes er vesentlig i forhold til politikere som skal beslutte dette på mandag.

 

1.       Cafe Kaos, som var en nattklubb, ble meldt konkurs i juli 2012 og er ikke lenger leietaker i dette bygget.

 

2.       Leietakere i 2. og 3.etasje har fraflyttet og bygget står pr dd tomt.

 

3.       Hele bygget er nå utleid til ny aktør, TMG 56 AS, som skal drive et helt annet konsept med restaurant/matservering i 2.etasje om bruksendring tillates.

 

4.       Ved oppnåelse av bruksendring, som vil medføre tilbud om matservering i 2.etasje, vil tidligere opplevd støynivå reduseres betraktelig gjennom at dette er et roligere konsept.

 

5.       Ved oppnåelse av bruksendring i 2.etasje vil leietaker selvsagt ivareta lokalenes utforming slik at de tilfredsstiller alle krav til universell utforming som bl.a. energikrav, støykrav, tilgjengelighet for bevegelseshemmede og andre myndighetspålagte tiltak.

 

Vi håper overnevnte kan implementeres i saksdokumentene som politikere får utdelt i sakens anledning for mandagens møte. Jeg svarer også gjerne på spørsmål før møtet selv om jeg stiller også på mandag klokken 18.00.

 

Med vennlig hilsen

Spabo Næring AS

 

Anne Kari Søvik

Eiendomssjef

 

Fra: Gro Borgersrud [mailto:gro.borgersrud@bga.oslo.kommune.no]
Sendt: 11. oktober 2012 13:44
Til: Anne Kari Søvik
Emne: SV: Begjæring om dokument innsyn i sak 201291209-1 - Thorvald Meyers gate 56

 

Ja. Her er lenke til byutviklingskomiteens nettsider.

 

http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/politikk/2012/byutviklingskomiteen_/

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gro Borgersrud

sekretær byutviklingskomiteen

seksjonsleder service og arkiv, HR- og administrasjonsavdelingen

Bydel Grünerløkka

Oslo Kommune

 

Telefon dir.: 23 42 26 36

Mobil:

Sentralbord: 02 180

 

www.oslo.kommune.no

 

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

 


Fra: Anne Kari Søvik [mailto:annekari@spabo.no]
Sendt: 11. oktober 2012 13:41
Til: Gro Borgersrud
Emne: SV: Begjæring om dokument innsyn i sak 201291209-1 - Thorvald Meyers gate 56

 

Hei.

 

Så flott med den tilbakemeldingen J

 

Ligger sakslisten ute på web?

 

Med vennlig hilsen

Spabo Eiendom/ Næring AS

 

Anne Kari Søvik

Eiendomssjef

 

Borgenveien 66

0373 Oslo

Mob: 90 89 87 24

Sentralbord: 23 22 29 00

Tlf dir: 23 22 29 08

Fax: 23 22 29 10

www.spabo.no

 

Beskrivelse: Spabo Goes Social2

 

 

 

 

Fra: Gro Borgersrud [mailto:gro.borgersrud@bga.oslo.kommune.no]
Sendt: 11. oktober 2012 12:33
Til: Anne Kari Søvik
Emne: VS: Begjæring om dokument innsyn i sak 201291209-1 - Thorvald Meyers gate 56

 

Hei Anne Kari

 

Saken om bruksendring av Thorvald Meyers gate 56 b skal behandles i byutviklingskomiteen mandag 15. oktober .

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Gro Borgersrud

sekretær byutviklingskomiteen

seksjonsleder service og arkiv, HR- og administrasjonsavdelingen

Bydel Grünerløkka

Oslo Kommune

 

Telefon dir.: 23 42 26 36

Mobil:

Sentralbord: 02 180

 

www.oslo.kommune.no

 

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke m

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Benedicte E Dalheim
Sendt: 11. oktober 2012 11:53
Til: Gro Borgersrud
Emne: VS: Begjæring om dokument innsyn i sak 201291209-1 - Thorvald Meyers gate 56

 

 

Er du rette vedkommende til å svare på denne henvendelsen ??

 

Mvh

 

 

 

Benedicte Elisabeth Dalheim

Juridisk konsulent/spesialkonsulent

HR/Administrasjonsavdelingen

Bydel Grünerløkka

Oslo kommune

 

Telefon dir.: 23 42 26 53

Mobil: 46 82 48 57

Sentralbord: 02 180

 

www.oslo.kommune.no 

 

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Anne Kari Søvik [mailto:annekari@spabo.no]

Sendt: 11. oktober 2012 09:35

Til: Benedicte E Dalheim

Emne: SV: Begjæring om dokument innsyn i sak 201291209-1 - Thorvald Meyers gate 56

 

Tusen takk:-)

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Benedicte E Dalheim [mailto:benedicte.dalheim@bga.oslo.kommune.no]

Sendt: 11. oktober 2012 09:30

Til: Anne Kari Søvik

Emne: SV: Begjæring om dokument innsyn i sak 201291209-1 - Thorvald Meyers gate 56

 

Hei,

 

Det skal jeg undersøke med min kollega, og kommer tilbake til deg med et snarlig svar.

 

 

Mvh

 

Benedicte Elisabeth Dalheim

Juridisk konsulent/spesialkonsulent

HR/Administrasjonsavdelingen

Bydel Grünerløkka

Oslo kommune

 

Telefon dir.: 23 42 26 53

Mobil: 46 82 48 57

Sentralbord: 02 180

 

www.oslo.kommune.no 

 

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må -----Opprinnelig melding-----

Fra: Anne Kari Søvik [mailto:annekari@spabo.no]

Sendt: 10. oktober 2012 16:09

Til: Benedicte E Dalheim

Emne: Begjæring om dokument innsyn i sak 201291209-1 - Thorvald Meyers gate 56

 

Hei Benedicte.

 

Vi har en søknad inne hos Plan og Bygningsetaten angående bruksendring til servering i 2.etasje i Thorvald Meyers gate 56.

 

PBE sendte anmodning om uttalelse til Bydel Grünerløkka 11.09.2012.

 

Jeg har bedt om innsyn ref dokumenter vedlagt og mottatt svar. Dog kan jeg ikke se at det foreligger noen beslutning fra Bydelen.

 

Det er mulig jeg ser feil på den offentlige journalen, men kjenner du til om denne saken har vært behandlet i bydelen? Evt om du vet når den skal behandles?

 

Takknemlig for tilbakemelding.

 

 

Med vennlig hilsen

Spabo Eiendom/ Næring AS

 

Anne Kari Søvik

Eiendomssjef

 

Borgenveien 66

0373 Oslo

Mob: 90 89 87 24

Sentralbord: 23 22 29 00

Tlf dir: 23 22 29 08

Fax: 23 22 29 10

www.spabo.no

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Innsyn [mailto:innsyn@bga.oslo.kommune.no]

Sendt: 17. september 2012 14:58

Til: Anne Kari Søvik

Emne: SV: Begjæring om dokument innsyn i sak 201291209-1

 

Med vennlig hilsen Bydel Grunerløkka ved arkivleder

 

________________________________________

Fra: dontreply@oslo.kommune.no [dontreply@oslo.kommune.no]

Sendt: 14. september 2012 14:49

Til: Innsyn

Emne: [webskjema] Innsynsskjema (Article:39346)

 

Et nytt webskjema er sendt inn:

Innsynsskjema

 

Postjournal - 2012-09-14

============================================================================

Dokumentopplysninger:

----------------------------------------------------------------------------

Saks- og dokumentnummer: 2012/91209-1

Tittel: oversendelsesbrev til uttalelse - GNR 228 - BNR 649 Thorvald Meyers gate 56 B

----------------------------------------------------------------------------

 

Send dokumentet til:

----------------------------------------------------------------------------

Navn: Anne Kari Søvik

E-postadresse: annekari@spabo.no

Postadresse: Borgenveien 66

Postnr/-sted: 0373 Oslo

----------------------------------------------------------------------------

 

============================================================================