Miljø- og byutviklingskomiteen i perioden 2011-2015

28.08.2011

 

Miljø- og byutviklingskomiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Sekretær i miljø- og byutviklingskomiteen
Miljørådgiver Antti-Jussi Andresen
Telefon: 95 82 18 92 / 98 26 63 85
E-post: antti-jussi.andresen@bal.oslo.kommune.no

Informasjon om medlemmenes adresser, telefonnummer og e-postadresser får du når du klikker på navnet.

Sammensetning
Leder: Knut Røli (A)
Nestleder: Grete Horntvedt (H) 

 

 Meldem  Varamedlem
Knut Røli (A) Vidar H. Noreng (A)
Nadeem Akhtar (A) Svein Harald Grande (A)
Hans Amberg (A) Erik Paasche (A)
Helga Storvik Pedersen (A) Siv Hjellnes (A)

Grete Horntvedt (H)

Jens Davidsen (H)
  Yassine Arakia (H)
Tore-Jan Øvsthun (FrP) Tor-Arthur Iversen (FrP)
  Grethe Østhell (FrP)
Muhammad Arif (SV) Heidi Løken (SV)
Kjell Veivåg (V) observatør  

 


Sist oppdatert: 19.08.2014