Oppvekst- og kulturkomiteen i perioden 2011-2015

30.08.2011

Komiteen behandler saker om aktiviteter og institusjoner innen kunst og kultur, bibliotek, film, video, barnehager, ungdomsspørsmål og oppvekstvilkår. Informasjon om medlemmenes adresser, telefonnummer og e-postadresser får du når du klikker på navnet.

Sekretær i oppvekst- og kulturkomiteen
Eivind Fivelsdal
Mobil: 938 61 147
E-post: eivind.fivelsdal@bal.oslo.kommune.no   

Sammensetning i oppvekst- og kulturkomiteen

Medlemmer Varamedlemmer
Leder Arvid Berg-Hansen (A) Lena Sæterli (A)
Nestleder Elisabeth Jørgensen (A) Tore Syvertsen (A)
Medlem Sahra Jaber (A) Ellen Sandberg (A)
Medlem Uzma Khan (A) Sebastian Johansen (A)
Medlem Jon-Terje Bekken (V) Hilde Tandberg (V)
Medlem Grethe Østhell (FrP) Inger Brentebråten (FrP)
Medlem Ekrem Ari (H) Konrad Værnes (H)
Leif Kjetil Tviberg (SV)
Observatør
 
 

 


Sist oppdatert: 14.10.2014