Helse- og sosialkomiteen i perioden 2011-2015

01.09.2011

Helse- og sosialkomiteen behandler saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og funksjonshemmede, arbeid med flyktninger og innvandrere og de sosiale boligvirkemidlene. Komiteen behandler også saker om skjenking og salg av alkohol.

Sekretær i helse- og sosialkomiteen
Fagkonsulent Anne Langaard Jensen
Telefon: 23 47 99 45
E-post: annelangaard.jensen@bal.oslo.kommune.no 

Informasjon om medlemmenes adresser, telefonnummer og e-postadresser får du når du klikker på navnet.

Sammensetning helse- og sosialkomiteen

Medlem Varamedlem
Leder Børge Ingvaldsen (H) Konrad Værnes (H)
Nestleder Wenche Andrea Andberg (A) Anne-Karine Halvorsen (A)
Shahid Dar (A) Vidar H. Noreng (A)
Siv Hjellnes (A)  
Tor-Arthur Iversen (FrP) Bente Glamo (FrP)
  Anne Liv Gamlem (FrP)
Ingunn Gjerstad (SV) John Adahada (SV)
  Khaled Jameii (SV)
Anne-Britt Skarbø (V) Mohammad Nawaz Khan (V)

    


Sist oppdatert: 22.08.2014