Kari Seeberg (DnA)

20.12.2010

Representant for Det norske Arbeiderparti

Adresse privat
:
Adresse:   Etterstadkroken 7 B
Postnr.:     0659
Poststed:  Oslo
Tlf:  
E-post:    
Verv: 
Lokal klagenemnd: medlem


Sist oppdatert: 20.12.2010