Camilla Huggins Aase (SV)

29.11.2011

 

Representant for Sosialistisk Venstreparti

Adresse privat:
Adresse:      St. Halvardsgate 67

Postnr:         0657
Poststed:     Oslo
Telefon:       
Mobil:          922 40 913
E-post:        camilla.aase@gmail.com

Verv:
Bydelsutvalget: 1. varamedlem
Arbeidsutvalget: 2. varamedlem
Helse- og sosialkomiteen: medlem
Byutviklingskomiteen: fungerende nestleder


Sist oppdatert: 22.04.2013