Zubeda Hussain (AP)

30.11.2011

Representant for Arbeiderpartiet

Adresse privat:
Adresse:      Grenseveien 61
Postnr:         0663
Poststed:     Oslo
Telefon:       
Mobil:           986 98 375
e-post:       zubedakhanam09@hotmail.com

Verv:
Bydelsutvalget (BU): 2. vararepresentant
Helse- og sosialkomiteen (HSK): 2. vararepresentant 


Sist oppdatert: 02.12.2011