Line Weber Skjærpe (H)

01.12.2011

Vararepresentant for Høyre

Adresse privat:
Adresse:   
Postnr:        
Poststed:   Oslo
Telefon:       
Mobil:          
E-post:  
Verv:
Oppveksr, kultur- og nærmiljøkomiteen (OKN): 3. varamedlem


Sist oppdatert: 01.12.2011