Line Weber Skjærpe (H)

01.12.2011

Vararepresentant for Høyre
Adresse privat:
Adresse:   Ekebergveien 5 E
Postnr:      0192
Poststed:  Oslo
Telefon:      
Mobil:    905 32 315      
e-post:  lineweberskjaerpe@hotmail.com
Verv:
Oppvekst, kultur- og nærmiljøkomiteen (OKN) 3. varamedlem


Sist oppdatert: 06.01.2012