Ingrid Natvig (R)

15.11.2010

 

Representant for Rødt

Adresse privat
:
Adresse:   
Postnr.:    
Poststed:  Oslo
Tlf.:          
Mobil:       408 62 033
e-post:      ingridnatvig@gmail.com
Verv: 

Byutviklingskomiteen (BUK) 2. varamedlem

Sist oppdatert: 30.01.2012