Helse- og sosialkomiteen (HSK)

09.11.2007

Reglement for bydelene - Bydelsreglement § 2 - 3 Komiteer

Bydelsutvalget kan opprette komiteer som saksforberedende organer for bydelsutvalget.  Bydelsutvalgene kan delegere sin høringskompetanse til komiteene. Komiteene kan ikke uten bydelsutvalgets samtykke pålegge administrasjonen ressurskrevende utredningsarbeid.

Komiteen behandler helse- og sosialrelaterte saker.

Medlemmer Varamedlemmer
1. Susann Jørgensen (AP) - Leder
2. Ali Ajmi (AP)
1. Rolf M. Angelstveit (AP)
2. Zubeda Hussain (AP)
3. Anne Sofie Ravndal Risnes (AP)
4. Helen Ingrid Andreassen  (AP)
3. Randi Olsen (V) 1. Gøril Bjerkhol Havro (V)
2. Øyvind Eggen (V)
3. Kristoffer R. Deinhoff (V)
4. Camill Huggins Aase (SV) 1. Jarle Vinje (SV)
2. Ingvild Hunsrød (SV)
3. Joakim Dyrnes (SV)
5. Marit Halse (Rødt) 1. Runar Åsgren (Rødt)
2. Randi Solberg (Rødt)
3. Erling Folkvord (Rødt)
6. Karsten Karlsøen (H) 1. Linda Birkeland (H)
2. Jørn Ødegård (H)
7. Kjell Johansen (FrP) 1. Hårek Hansen (FrP)
2. Roy Hammerø (FrP)
3. Kai M. Terning (FrP)
8.  (MDG) 1. Une Aina Bastholm (MDG)
2. Svein Hetland (MDG)

Møtedatoer for 1. halvdel 2015: Torsdager kl 16.30

5. februar 5. mars 9. april 14. mai 11. juni


Sist oppdatert: 16.12.2014