Åpen halvtime

23.10.2007
Bydelens politiske møter er åpne og starter med en åpen halvtime (bydelsutvalget) eller åpent kvarter (råd og komiteer).
Denne tiden er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

 

Ikke et debattforum
Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man kan regne med å få svar umiddelbart. Bydelsutvalg tar i møtet bare stilling til saker som er forberedt av administrasjonen og de politiske komiteer og råd. Men utvalget kan ta opp en sak i det etterfølgende møtet på grunnlag av spørsmål i åpen halvtime. Det vanligste er likevel at politikerne ber administrasjonen forberede en sak til senere møte hvis de ønsker belyst et område.

Sist oppdatert: 28.10.2010