Nordre Aker bydelsutvalg 2011-2015

06.11.2007

Faste representanter

Høyre

 

Bent Gether- Rønning (Leder)
Betzy Kjelsbergs vei 5 A
0461 Oslo
bent@gether-ronning.com

Per Henry Christiansen
Nils Bays vei 20
0876 Oslo
phenry@online.no

Brit Teien
Frennings vei 41
0588 Oslo
brit@alliansepartner.no                

Per Morten Klette
Christophers vei 4
0871 Oslo
permortenklette@gmail.com
Henriette Amundrustad
Korsvollbakken 21 D
0880 Oslo
henriette.amundrustad@gmail.com


Kristin Vik
Tyrihansveien 21
0851 Oslo
kristin.vik@delta.no
 


Arbeiderpartiet

 

Bente M. Larsen
Betzy Kjelsbergs vei 15
0486 Oslo
bentem.larsen@gmail.com

Helene Salvesen
Marsveien 4 B
0493 Oslo
helenesalvesen@gmail.com

Pål Sørgaard
Blåsbortveien 17 B
0873 Oslo
pal@sorgaard.no

Sigmund Hov Moen
Kjelsåsveien 134
0491 Oslo
sigmoe@nith.no

Anne Marit Heber Nærby
Fagerliveien 23 B
0587 Oslo
Amhn1968@live.no                                                                                                      

 


Venstre
 
Erik Borge Skei (Nestleder)
Glads vei 44
0489 Oslo
erik.skei@gmail.com
May-Brith Døssland
Folke Bernadottes vei 37 B
0862 Oslo
mdosslan@online.no

Sosialistisk Venstreparti
 
Hanne Lyssand
Akebakkeskogen 93 A
0490 Oslo
Hanne.Lyssand@vps.no
 

Fremskrittspartiet
 
Hans A. Kielland Aanesen
Storknebbveien 21
0860 Oslo
hans@iti.as
 

Varamedlemmer:

 

Høyre

Arbeiderpartiet

Hua Xiang
Lofthusveien 27
0588 Oslo

Bjørn Gilbert
Holsteinveien 32
0851 Oslo
bjorngi@hotmail.com

Øivind A. Tandberg
Jutulveien 12
0852 Oslo
Helle Solberg
Jutulveien 38
0853 Oslo
Helle.Solberg@elvebakken.vgs.no
Torkel Brekke
Niels Henrik Abels vei 27
0851 Oslo

Isak Kvalvaag Torgersen
Korsvollbakken 3
0880 Oslo
isak.torgersen@gmail.com

Helle Tjaberg
Humleveien 2
0870 Oslo

Marit Ulstrup
Bråtenalléem 8 B
0487 Oslo
marit@kunstverket.no

Sidsel Kjeldaas Salte
Grefsenkollveien 28 B
0490 Oslo
sidsel@rosenvinge.no
Kai Erik Jensen
Brynjeveien 4
0881 Oslo
kai.erik.jensen@vikenfiber.no
Henning Stene
Tirilveien 3
0875 Oslo

Eli Voksø
Nordstjerneveien 19
0494 Oslo
ev@naturvernforbundet.no

Bjørn Henriksen
Havnabakken 16
0874 Oslo
Terje Olav Moen
Solligrenda 56
0491 Oslo
terje.olav.moen@tekna.no
Fred Osther
Harveien 10
0491 Oslo
Susanna Aschehoug
Lammers gate 3
0480 Oslo
s.aschehoug@gmail.com

 

 

 

Venstre

Sosialistisk Venstreparti

Gunnar Løchø Brevig
Kjelsåsveien 139 H
0491 Oslo

Tone Manum
Otto Biehrs vei 13
0588 Oslo

Torhild Taklo- Knutzen
Sognsveien 62 B
0851 Oslo

Anne Ebbing
Askeladdveien 7
0852 Oslo
Øystein Dørum
Åmotveien 14
0880 Oslo

Jørgen Øverbye

Kathrine Nitter
Kjelsåsveien 101 B
0491 Oslo

Snorre Kverndokk

Erik Befring
Aschehougs vei 29
0587 Oslo
 
Fremskrittspartiet  

Arne Østreng
Lofthusveien 32
0588 Oslo

 
Kjetil Bergkvist
Carl Kjelsens vei 60
0880 Oslo
 
Inger Kari Halvorsen
Sagadammen 26, leil 461
0880 Oslo
 
Synnøve Valseth
Brekkelia 5 C
0882 Oslo
 

 

 


Sist oppdatert: 07.01.2014