Ledergruppe og utvidet ledergruppe

03.10.2011

 

Bydelsdirektør med ledergruppe

Bydelsdirektør 
Morten Sanden

Mobil: 980 99 498
E-post: morten.sanden@bsa.oslo.kommune.no

 

 

IAssisterende bydelsdirektør
Inger-Lise Myklebust

Mobil: 928 07 976
E-post: inger-lise.myklebust@bsa.oslo.kommune.no

Økonomi 
Avdelingsdirektør Atle Hillestad

Mobil: 454 32 594
E-post: atle.hillestad@bsa.oslo.kommune.no 

 

HR
Avdelingsdirektør Hilde Graff


Mobil: 909 84 443
E-post: hilde.graff@bsa.oslo.kommune.no

 

 

 

 
 

Utvidet ledergruppe


I tillegg til bydelsdirektør, assisterende bydelsdirektør, HR-direktør og økonomidirektør består den utvidede ledergruppen av bydelens enhetsledere, bydelsoverlegen, kommunikasjonssjefen og spesialkonsulenter.

Anne Lorentse Onarheim
Hjemmebaserte tjenester 

Telefon: 23 47 43 13
Mobil: 958 23 153
E-post: anne.lorentse.onarheim@bsa.oslo.kommune.no

Arne Olav S. Fagermoen 
Sagene lokalmedisinske senter 

Telefon: 23 39 18 10
Mobil: 41 47 85 01 
E-post: arne.olav.fagermoen@bsa.oslo.kommune.no

Cathrin Dahl-Johansen
Ungdomstiltakene


Mobil: 920 35 819
E-post: cathrin.dahl-johansen@bsa.oslo.kommune.no

 

Hilde Marie Myrvold
Barneverntjenesten

Telefon: 23 47 41 81
Mobil: 918 26 567

E-post: hilde.marie.myrvold@bsa.oslo.kommune.no

   

Kari Eriksen
Torshov og Bjølsen barnehageenhet

Mobil: 99480911
E-post: kari.eriksen@bsa.oslo.kommune.no

 

   

Line B. Brandt
Margarinfabrikken barnehageenhet

Telefon: 23474703
Mobil: 99459996
E-post: line.brandt@bsa.oslo.kommune.no

 

 

Barbroa Monefeldt 
Fungerende bydelsoverlege

Mobil: 468 24 896
 

Reidar A Hundstad
Tilrettelagte tjenester

Mobil: 991 55 097
E-post: reidar.hundstad@bsa.oslo.kommune.no

Sissel Dahl Løw
Sagene og Akerselva barnehageenhet

Mobil: 902 73 102
E-post: sissel.dahl.low@bsa.oslo.kommune.no 

Fredrik Monclair
Kultur og nærmiljø


Mobil: 468 23 315
E-post: fredrik.monclair@bsa.oslo.kommune.no

Toril Larsen
Helsestasjonen

Telefon: 23 47 43 54
Mobil: 902 74 295
E-post: toril.larsen@bsa.oslo.kommune.no

   
Carina Henske

Kommunikasjonssjef

Mobil: 901 901 87           
E-post: carina.henske@bsa.oslo.kommune.no

Anette Nordstaa, spesialkonsulent 

Kathinka N. Selsjord, spesialkonsulent 

Utvidet ledergruppe møtes en gang i måneden til orienterings- og drøftingsmøter.
Ved framlegging av enkeltsaker innkalles saksbehandlere og/eller tillitsvalgte etter behov.


Sist oppdatert: 10.07.2019