Tre fagkomiteer

07.01.2004


KULTUR- OG NÆRMILJØKOMITEEN
Kultur- og nærmiljøkomiteen arbeider med plan- og byggesaker (herunder reguleringsplaner og bruksendringer), byutviklingsspørsmål, miljøspørsmål, generelle kultursaker og skjenkesaker. Komiteen har delegert myndighet til å uttale seg i saker som ligger inn under plan- og bygningsloven, og i saker som ligger inn under alkohol- og serveringsloven.

Medlemmer:

Etternavn Fornavn Parti Funksjon Adresse E-post Telefon
Foss Jørgen AP leder Sandakerveien 135e, 0484 Oslo jorgen.foss@hotmail.com 95225335
Mittet Siri MDG nestleder Edvard Griegs alle 1, 0479 Oslo siri.mittet@gmail.com 46693195
Skartlien Eli AP medlem Torshovgata 15 F, 0476 Oslo eli_skartlien@hotmail.com 97755059
Kihl Jens SV medlem Vøyensvingen 14, 0458 Oslo jens@nynorsk.no 99231490
Thorsen Harald R medlem Ålesundgata 2 C, 0470 Oslo harald.thorsen@gmail.com 98403705
Fanuel Ogbamichael Tarik V medlem Bergensgata 24 C, 0468 Oslo tarik.ogbamichael@gmail.com .
Haraldsen Stian H medlem Nils Huus Gate 2, 0482 Oslo stian@fortiusregnskap.no .
Thorvaldsen Greger AP 1. vara Sarpsborggata 9E, 0468 Oslo greger.thorvaldsen@me.com 93489509
Gjesteby Ann-Lisbet AP 2. vara Åsengata 8 A, 0480 Oslo anne-l-g@online.no .
Åsen  Eli Marie AP 3. vara Maridalsveien 192, 0469 Oslo Eli-Marie.Aasen@md.dep.no .
Eriksen Sveen Eli AP  4. vara Stockfelthsgate 51b, 0461 Oslo ees@fafo.no .
Østreng Trine SV 1. vara Nils Huus gate 6, 0482 Oslo t.ostreng@gmail.com .
Pedersen Jan Fredrik SV 2. vara Bentsegata 19, 0465 Oslo jan.pedersen@stovner.vgs.no 22236315
Rezaee Reza R 1. vara Nordkappgata 2, 0479 Oslo rezarezaee@roedt.no 92615542
Johannessen Camilla H 1. vara Sagveien 14F, 0459 Oslo camilla-johannessen@hotmail.com .
Venås Kristian Tveit H 2. vara Bentsebrugata 29 A, 0469 Oslo kristiantv@gmail.com .
Aasheim Paul Aage H 3. vara Brettevilles gate 17, 0481 Oslo aasheim@bigblue.no 93003133/22224194
Bauck Hamar Robert V 1. vara (H) Hans Nielsen Hauges gate 4, 0481 Oslo roberth@ifi.uio.no 91311210
Fjeld Knut A. V 2. vara   Stockfletsgate 51 A, 0461 Oslo knafjeld@online.no .
Svenkerud Fresvik Guro V 3. vara   Bergensgata 13b, 0468 Oslo gurosf@gmail.com 46410829
Gaupset Lars MDG 1. vara Pontoppidansgate 12 C, 0462 Oslo larsgaupset@gmail.com 97972086
Vea Øyvind MDG 2. vara (H) Sandefjordgata 2 A, 0464 Oslo vindvea@hotmail.com .

 

 

HELSE- OG SOSIALKOMITEEN
Helse- og sosialkomiteen arbeider med helse- og sosialsaker, pleie- og omsorgssaker, rehabilitering og miljørettet helsevern.

Medlemmer:

Etternavn Fornavn Parti Funksjon Adresse E-post Telefon
Hellum Karina AP leder Kongsberggata 22, 0468 Oslo khellum@online.no 97629232
Lilleberg Torgeir H nestleder Amtmann Meinichs gate 20c, 0482 Oslo torgeir.lilleberg@getmail.no 48215559/21915371
Kassahun Henok AP medlem Bergensgata 24A, 0468 Oslo henok.kassahun@biotek.uio.no 41566515
Skjøld Ragnar V medlem Torshovgata 37, 0476 Oslo ragnarsk@broadpark.no 90612723
Teigland Nina SV medlem Treschows gate 23C, 0470 Oslo ninateig@hotmail.com 41219779
Huseby Aina R medlem Mogata 3B, 0464 Oslo aina.huseby@hotmail.com 90954349
Watne  Hans Otto FRP medlem Amtmann Meinichs gate 19a, 0482 Oslo hanotto@online.no 22710928/93298050/45423597
Moldskred  Lars Ove AP 1. vara Oskar Braatens gate 2, 0474 Oslo lars.moldskred@gmail.com .
Overrein Per AP 2. vara Kongsberggata 13, 0468 Oslo per.overrein@hotmail.com 91322798/22237959
Berger Anne Cathrine AP 3. vara Borger Withs gate 7, 0482 Oslo annecathrinebe@yahoo.no 41474087
Thorvaldsen Greger AP 4. vara Sarpsborggata 9E, 0468 Oslo greger.thorvaldsen@me.com 93489509
Johannessen Camilla H 1. vara Sagveien 14F, 0459 Oslo camilla-johannessen@hotmail.com .
Wilvang Erik H 2. vara Johan Selmers gate 2, 0475 Oslo erik.wilvang@webcruiter.no 45066711
Engesli Aud H 3. vara Collets gate 84, 0460 Oslo au-eng@online.no 48231654/22381559
Krook  Aud L. V 1. vara Ivan Bjørndals gate 4, 0472 Oslo aud@fekja.no .
Svenkerud Fresvik Guro V 2. vara Bergensgata 13b, 0468 Oslo gurosf@gmail.com 46410829
Hovensjø Nina SV 1. vara Nordkappgata 4, 0479 Oslo nina.hovensjo@gmail.com 91625423/22228488
Mollestad Kristian SV 2. vara Arendalsgt. 45, 0463 Oslo kristian.mollestad@forskerforbundet.uio.no 99018742
Schjødt Thea SV 3. vara Tønsberggt. 8, 4064 Oslo thea.schjodt@gmail.com 98037389
Hoffmann Lillan R 1. vara Johan Svendsens gate 17, 0475 Oslo lillanhoffmann@hotmail.com 99571554
Rytterbakken Leif Tore FRP 1. vara Sandakerveien 74, 0484  Oslo alfaleif@fjellnett.no .
Wennerstrøm Robert FRP 2. vara Maridalsveien 231C, 0467 Oslo rob.wenner@gmail.com 99581023
Nordli Marianne FRP 3. vara Stockflethsgate 51b, 0461 Oslo manordli@online.no 41658565

 

BARNE- OG UNGEKOMITEEN
Barne- og ungekomiteen arbeider med barnehagesaker og saker som konkret berører barn og unges hverdag.

Medlemmer:

Etternavn Fornavn Parti Funksjon Adresse E-post Telefon
Engelstad Marianne SV leder Marcus Thranes gt. 16, 0473 Oslo marianne.engelstad@gmail.com .
Karlsen Therese AP nestleder Bentsebrugata 11 C, 0476 Oslo therese_karlsen@live.no .
Andersen Vegard AP medlem Mor Go’hjertas vei 18, 0469 Oslo andersen.veg@gmail.com 41551219
Eggeh Hassan Zahra R medlem Drøbakgata 5 A, 0463 Oslo zahara.eggeh@hotmail.com 21398429/40337526
Johannessen Camilla H medlem Sagveien 14F, 0459 Oslo camilla-johannessen@hotmail.com .
Eide Alva V medlem . alva.eide@hotmail.com .
Nordli Marianne FRP medlem Stockflethsgt 49, 0461 Oslo manordli@online.no 41658565
Ellefsen Siw-Bente AP 1. vara Åsengata 17, 0480 Oslo siw.ellefsen@bld.dep.no .
Vethe Rune AP 2. vara Roverudsgate 15, 0481 runevethe@hotmail.com 90886782/22714238
Knapstad Jens AP  3. vara . . .
Skartlien Eli AP 4. vara Torshovgata 15F, 0476 Oslo eli_Skarlien@hotmail.com 97755059
Larsen Gry Bruland SV 1. vara Brochmanns gate 14a, 0470 Oslo g.b.larsen@medisin.uio.no 90079940
Kristiansen Tonje Elisabeth SV 2. vara Stavangergata 43, 0467 Oslo tonjeek@hotmail.com 93464581
Vollset Gerd SV  3. vara Hegermanns gate 13b, 0478 Oslo gerd.vollset@bld.dep.no 22153717(p)/22242507(j)/22541298(j)
Nygård Erik R 1. vara Borger Withs gate 11, 0482 Oslo erik@rv.no 91622582
Danielsen Audun Rønningen H 1.vara Sagveien 7, 0459 Oslo ard3@online.no .
Lilleberg Torgeir H 1.vara Amtmann Meinichs gate 20 C, 0482 Oslo torgeir.lilleberg@getmail.no 21915371
Brodal Tone 1.vara Johan Selmers gate 1, 0475 Oslo tonebrodal@hotmail.com 95332400

Wendelborg

Thomas V 1. vara Per Kvibergs gate 24 B , 0478 Oslo thomas.wendelborg@gmail.com 99011388
Madsen Chriss V 2. vara Vossegata 46 D, 0475 Oslo cheiklma@gmail.com 40870104
Wennerstrøm Robert FRP  1. vara Maridalsveien 231 C, 0467 Oslo rob.wenner@gmail.com 99581023
Rytterbakken  Leif Tore FRP  2. vara Sandakerveien 74, 0484 Oslo alfaleif@fjellnett.no .
Watne  Hans Otto FRP 3. vara Amtmann Meinichs gate 19a, 0482 Oslo hanotto@online.no 22710928/93298050

 


Sist oppdatert: 03.12.2014