Bydelens politiske møter for høsten 2011

11.01.2010

Møtetid og -sted, innkalling og protokoll finner du i menyen til venstre

Møtedatoer for Bydelsutvalget:    Møteplan for vår 2012
29. september, 2. november, 24. november, 15. desember
Møtene starter kl. 18.30 og blir holdt på Sagene samfunnshus.

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg avholder sine møter tre dager tidligere.
Møtene starter kl. 17.30 og blir holdt på Sagene samfunnshus.

Det avholdes tre komitémøter og tre rådsmøter i forkant av hvert bydelsutvalgsmøte.

Komitémøter: 
  - Kultur- og nærmiljøkomiteen
  - Barne- og ungekomiteen
  - Helse- og sosialkomiteen
NB: Noen saker avgjøres allerede i komiteene.

Brukerrådenes møter:
  - Barne- og ungdomsrådet
  - Rådet for funksjonshemmede
  - Eldrerådet

Møtetid og -sted, innkalling og protokoll finner du i menyen til venstre


Sist oppdatert: 14.12.2011