Vegard Grøslie Wennesland , Arbeiderpartiet (A)

20.07.2009

 

   
Telefon:  909 28 963
E-post:  vegard.g.wennesland@gmail.com
Verv: Oppvekst-, kultur og frivillighetskomiteen  
2. vara bydelsutvalget (A) 
 

 

 

 

 Sist oppdatert: 30.11.2011