Maria Badea, Høyre (H)

21.07.2009

  

 

   
Telefon:  911 03 309
E-post:

maria.l.badea@gmail.com

Verv:

Bydelsutvalget
Helse- og sosialkomiteen (leder)
4. vara arbeidsutvalget

 

   

 

 

 

 

 
 Høyres nettsider 

Sist oppdatert: 29.04.2013