Vegard Grøslie Wennesland , Arbeiderpartiet (A)

21.03.2012
Telefon:  909 28 963
E-post:  vegard.g.wennesland@gmail.com
Verv: Oppvekst-, kultur og frivillighetskomiteen  
2. vara bydelsutvalget (A) 
 

 

 

 

 


 
 

 


Sist oppdatert: 05.03.2014