Terje Wenum, Sosialistisk Venstreparti (SV)

21.03.2012
Telefon:  952 70 232

E-post:

terj4@online.no

Verv:

Miljø og byutviklingskomiteen
bydelsutvalget
3. vara AU 

 

          

 

 

 

 

 

Sosialistisk Venstres nettsider

Sist oppdatert: 11.02.2014