Maria Badea, Høyre (H)

21.03.2012

 

Telefon:  911 03 309
E-post: maria.l.badea@gmail.com
Verv:

Bydelsutvalget
Helse- og sosialkomiteen (leder)
4. vara arbeidsutvalget

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert: 29.04.2013