Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Rettigheter

Barnehageplass
Det kan klages på avslag om prioritert barnehageplass. Klagen rettes til Klagenemnda i Oslo kommune. Klagen må være skriftlig og sendes bydelsadministrasjonen innen tre uker etter at avslag er mottatt.

Lokal klagenemnd:
Bystyret har oppnevnt lokal klagenemnd i bydelene. Nemnda skal behandle klagesaker etter kommunehelsetjenesteloven. Dette betyr at de skal behandle klager fra personer som søker helsehjelp og som mener de ikke har fått tilstrekkelig hjelp. Den lokale klagenemnda skal også føre politisk tilsyn med hvordan bydelen forvalter sosialtjenesteloven.

Sosialhjelp
Klage på vedtak om sosialhjelp rettes til fylkesmannen. Klagen sendes via sosialsenteret som også kan hjelpe deg med å sette opp en skriftlig klage.

 Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Det er opprettet politisk tilsynsutvalg for hjemmetjenesten i bydelen som skal påse at brukernes interesser blir ivaretatt. Brukere som ønsker å formidle klage på hjemmesykepleie/hjemmehjelp kan be om tilsynsbesøk i eget hjem. Henvendelsen rettes via den hjemmetjenesten brukeren tilhører, eller direkte til leder av tilsynsutvalget.
Bydelsadministrasjonen kan gi mer informasjon, tlf. 23 46 30 00.

Tilsynsutvalg for institusjoner
Institusjonene har politiske tilsynsutvalg som skal påse at brukernes interesser i institusjonen blir ivaretatt. Henvendelsen rettes via avdelingsleder
på den enkelte institusjon eller direkte til tilsynsutvalgets leder.
Bydelsadministrasjonen kan gi mer informasjon, tlf. 23 46 30 00.