Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møte i bydelsutvalget 13.03.2008 i Vestre Aker

Vedleggene legges ut i pdf-format som gjør det lettere å håndtere store dokumenter. Du trenger da Acrobat Reader som er et gratis leserprogram. (Dersom du ikke har Acrobat Reader , kan du laste det ned her. NB! Ta bort krysset på ''All install: Free Google Toolbar'' innen du klikker ''Download now'').

Eventuelle vedlegg til sakene finner du her ved å klikke på aktuelt saksnavn eller vedlegg under: 

Sak 27/08
- Kristianiasvingen 1 - søknad om rammetillatelse for bruksendring.

Sak 28/08
- Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre - Høring.

Sak 29/08
- Heggelibakken 57 - Rammetillatelse (omgjort vedtak)

Sak 30/08
- Holmenkollveien fra Besserud til VM-huset - Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

Sak 31/08
- Del av Hospitsveien syd for Orreveien - Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

Sak 32/08
- Høring - Forslag til nye sokne- og prostigrenser i Oslo.

Sak 33/08
- Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Bogstad Gård, Sørkedalen 826.
- Vedlegg 1
- Vedlegg 2

Sak 34/08
- Årsmelding og årsstatistikk 2007 - Bydel Vestre Aker.

Sak 35/08
- Tilsyn ved Hovseterhjemmet 03.11.2007.
- Referat
- Svar på rapport

Sak 36/08
- Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 16.08.2007.
- Tilsyn 1
- Tilsyn 2

Sak 37/08
- Brukerundersøkelse ved Røa eldresenter.

Sak 38/08
- Arbeidstilsynets Rett Hjem-kampanje - pålegg til Bydel Vestre Aker.

Sak 39/08
- Årsrapport tilsynsutvalget for hjemmetjenesten.

Sak 40/08
- Årsrapport Hovseter fritidsklubb.

Sak 41/08
- Kartlegging av 58 meldinger fra fire bydeler i Oslo.

Sak 42/08
- Objektive kvalitetsindikatorer ved sykehjem i Oslo. Oppfølging av Hovseterhjemmet.