Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

(Overskrift mangler)

Bydelsutvalgenes ansvarsområder er knyttet til:

Bydelsutvalgets arbeidsoppgaver:

  • Overordnet ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de over nevnte oppgaver
  • Ansvar for å vedta budsjett og regnskap for bydelen
  • Skal avgi innstillinger eller framsette forslag til andre myndigheter, byrådet og bystyret i saker som skal avgjøres i sentralt organ