Eldrerådet 28. januar 2013

12.09.2012

Saker til behandling:

ER12/34       Betraktninger om etablering av et arbeidermuseum i bydel Sagene, fremmet av Asmund Johansen
ER12/40 Oppfølging av virksomhetsplan
ER12/54 Digitale løsninger i eldreomsorg
ER13/01 Årsberetning for 2012

 

Tilbake til Politiske møter 1. halvår 2013

 

 


Sist oppdatert: 28.01.2013