Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter 1. halvår 2013

Møter i utvalg,
komiteer og råd

(klikk navnet for
medlemsoversikt)
Møter i
JANUAR/FEBRUAR

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
MARS

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
APRIL/MAI

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
JUNI

(klikk for hele
sakslisten
)
         
Bydelsutvalget (BU) 07. februar
saker
innkalling
protokoll

21. mars
saker
innkalling
protokoll

02. mai
saker
innkalling
protokoll

13. juni
saker
innkalling
protokoll

         
Arbeidsutvalget (AU) 04. februar
saker
innkalling
protokoll

18. mars
saker
innkalling
protokoll

ekstraordinært
møte 04.april

saker
innkalling
protokoll

29. april
saker
innkalling
protokoll

10. juni
saker
innkalling
protokoll

         
Kultur- og nærmiljø
komiteen (KNK)
30. januar
saker
innkalling
protokoll

13. mars
saker
innkalling
protokoll

24. april
saker
 innkalling
protokoll

05. juni
saker
innkalling
protokoll

         

Barn- og unge
komiteen (BUK)

31. januar

møtet er avlyst
 

14. mars
saker
innkalling
protokoll

25. april
saker
innkalling
protokoll

06. juni
saker
innkalling
protokoll

         

Helse- og sosial
komiteen (HOS)

31. januar

møtet er avlyst
 

14. mars
saker
innkalling
protokoll

25. april
saker
innkalling
protokoll

06. juni
saker
innkalling
protokoll

         
Barne- og ungdoms
rådet (BUR)
29. januar

møtet er avlyst
 

12. mars
saker

protokoll

23. april
saker

protokoll

eget møte 25. mai
møtereferat

04. juni
saker

protokoll

         
Rådet for funksjons-
hemmede (RFF
)

29. januar

møtet er avlyst
 

12. mars
saker
innkalling
protokoll

23. april
saker
innkalling
protokoll

04. juni
saker
innkalling
protokoll

         
Eldrerådet (ER) 28. januar
saker
innkalling
protokoll

11. mars
saker
innkalling
protokoll

22. april
saker
innkalling
protokoll

03. juni
saker
innkalling
protokoll

Sted og tid for møtene kan variere. Se innkallingene for hvert enkelt møte.

Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.

 

Tilbake til Politikk i bydelen