Helse- og sosialkomiteen 04. desember 2014

25.11.2014

Saker til behandling:

HOS 14/37       Økonomioppfølging per 31. oktober 2014
HOS 14/38 Budsjett 2015       Les budsjettforslaget her
HOS 14/39 Prøveordning med driftsstyrer i sykehjemmene avsluttes
HOS 14/40 Forslag til møteplan år 2015
HOS 14/41 Allmøte for brukere av hjemmetjenesten

 

Tilbake til Politiske møter 2. halvår 2014

 

 


Sist oppdatert: 26.11.2014