Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter 2. halvår 2014

BUDSJETT FOR BYDEL SAGENE 2015

I forbindelse med behandlingen av Bydel Sagenes budsjett for 2015, var det arrangert åpen budsjettkonferanse lørdag 25. oktober fra kl. 09.00 – 13.00 i Sandakerveien 33 c.

På møtet ble det informert om Byrådets rammer for budsjettet og bydelsadministrasjonens foreløpige beregninger av salderingsbehov og forslag til prioriteringer.

Møter i utvalg,
komiteer og råd

(klikk navnet for
medlemsoversikt)
Møter i
SEPTEMBER

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
OKTOBER

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
NOVEMBER

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
DESEMBER

(klikk for hele
sakslisten)
         
Bydelsutvalget (BU) 18. september
saker
innkalling
protokoll
23. oktober
saker
innkalling
protokoll
20. november
saker
innkalling
protokoll
11. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Arbeidsutvalget (AU) 15. september
saker
innkalling
protokoll
20. oktober
saker
innkalling
protokoll
17. november
saker
innkalling
protokoll
08. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Helse- og sosial
komiteen (HOS)
11. september
saker
innkalling
protokoll
16. oktober
saker
innkalling
protokoll
13. november
saker
innkalling
protokoll
04. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Kultur- og nærmiljø
komiteen (KNK)
10. september
saker
innkalling
protokoll
15. oktober
saker
innkalling
protokoll
12. november
saker
innkalling
protokoll
03. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Barn- og unge
komiteen (BUK)
09. september
saker
innkalling
protokoll
14. oktober
saker
innkalling
protokoll
11. november
saker
innkalling
protokoll
02. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Rådet for funksjons-
hemmede (RFF)
09. september
saker
innkalling
protokoll
14. oktober
saker
innkalling
protokoll
11. november
saker
innkalling
protokoll
02. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Eldrerådet (ER) 08. september
saker
innkalling
protokoll
13. oktober
saker
innkalling
protokoll
10. november
saker
innkalling
protokoll
01. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Barne- og ungdoms
rådet (BUR)
08. september
saker
innkalling
protokoll
13. oktober
saker
innkalling
protokoll
10. november
saker
innkalling
protokoll
01. desember
saker
innkalling
protokoll

Sted og tid for møtene kan variere. Se innkallingene for hvert enkelt møte.

Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte

 

Tilbake til Politikk i bydelen