Kultur- og nærmiljøkomiteen 03. desember 2014

26.11.2014

Saker til behandling:

KNK 14/41       Økonomioppfølging per 31. oktober 2014
KNK 14/42 Budsjett 2015       Les budsjettforslaget her
KNK 14/43 Detaljregulering av Ring 3 Storokrysset
KNK 14/44 Bydel Sagenes forvaltning av Lilleborgbanen
KNK 14/45 Forslag til møteplan år 2015

 

Tilbake til Politiske møter 2. halvår 2014

 

 


Sist oppdatert: 26.11.2014