Barne- og ungekomiteen 02. desember 2014

26.11.2014

Saker til behandling:

BUK 14/26       Økonomioppfølging per 31. oktober 2014
BUK 14/27 Budsjett 2015       Les budsjettforslaget her
BUK 14/28 Bydel Sagenes forvaltning av Lilleborgbanen
BUK 14/29 Forslag til møteplan år 2015

 

Tilbake til Politiske møter 2. halvår 2014

 

 


Sist oppdatert: 26.11.2014