Rådet for funksjonshemmede 02. desember 2014

25.11.2014

Saker til behandling:

RFF 14/23       Budsjett 2015       Les budsjettforslaget her
RFF 14/24 Forslag til møteplan år 2015
RFF 14/25 Allmøte for brukere av hjemmetjenesten

 

Tilbake til Politiske møter 2. halvår 2014

 

 


Sist oppdatert: 25.11.2014