Eldrerådet 01. desember 2014

26.11.2014

Saker til behandling:

ER 14/23       Budsjett 2015       Les budsjettforslaget her
ER 14/24 Prøveordning med driftsstyrer i sykehjemmene avsluttes
ER 14/25 Forslag til møteplan år 2015
ER 14/26 Allmøte for brukere av hjemmetjenesten

 

Tilbake til Politiske møter 2. halvår 2014

 

 


Sist oppdatert: 26.11.2014