Barne- og ungdomsrådet 01. desember 2014

25.11.2014

Saker til behandling:

BUR 14/18       Økonomisk støtte til jule- og nyttårsball ved Sagene og Bjølsen skoler
BUR 14/19 Budsjett 2015       Les budsjettforslaget her
BUR 14/20 Forslag til møteplan år 2015
BUR 14/21 Bydel Sagenes forvaltning av Lilleborgbanen

 

Tilbake til Politiske møter 2. halvår 2014

 

 


Sist oppdatert: 26.11.2014