Barne- og ungekomiteen 27. januar 2015

19.01.2015

Saker til behandling:

BUK 15/1       Regnskap 2014
BUK 15/2 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom- søknad om støtte for 2015
BUK 15/3 Resultater fra brukerundersøkelse i bydelens barnehager 2014

 

Til politiske møter 1. halvår 2015

 

 


Sist oppdatert: 26.01.2015