åpne -> lagre og lukk. For brukere av iPhone og iPad: trykk på ønsket møtedato -> legg til i kalenderen -> trykk lenken som følger med i notat-feltet for å komme tilbake til møteoversikten.">
Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter 1. halvår 2015

Om funksjonen "Legg til i kalenderen"

For brukere av Outlook: klikk på ønsket møtedato -> åpne -> lagre og lukk.
For brukere av iPhone og iPad: trykk på ønsket møtedato -> legg til i kalenderen -> trykk lenken som følger med i notat-feltet for å komme tilbake til møteoversikten.

Møter i utvalg,
komiteer og råd

(klikk navnet for
medlemsoversikt)
Møter i
JAN.-FEB.

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
MARS

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
APRIL

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
JUNI

(klikk for hele
sakslisten)
         
Bydelsutvalget (BU) 5. februar
Legg til i kalenderen

saker
innkalling
foreløpig protokoll
19. mars
Legg til i kalenderen

x
x
x
30. april
Legg til i kalenderen

x
x
x
11. juni
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Arbeidsutvalget (AU) 2. februar
Legg til i kalenderen

saker
innkalling
foreløpig protokoll
16. mars
Legg til i kalenderen

x
x
x
27. april
Legg til i kalenderen

x
x
x
8. juni
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Helse- og sosial
komiteen (HOS)
29. januar
Legg til i kalenderen

saker
innkalling
foreløpig protokoll
12. mars
Legg til i kalenderen

x
x
x
23. april
Legg til i kalenderen

x
x
x
4. juni
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Kultur- og nærmiljø
komiteen (KNK)
28. januar
Legg til i kalenderen

saker
innkalling
foreløpig protokoll
11. mars
Legg til i kalenderen

x
x
x
22. april
Legg til i kalenderen

x
x
x
3. juni
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Barn- og unge
komiteen (BUK)
27. januar
Legg til i kalenderen

saker
innkalling
foreløpig protokoll
10. mars
Legg til i kalenderen

x
x
x
21. april
Legg til i kalenderen

x
x
x
2. juni
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Rådet for funksjons-
hemmede (RFF)
27. januar
Legg til i kalenderen

saker
innkalling
foreløpig protokoll
10. mars
Legg til i kalenderen

x
x
x
21. april
Legg til i kalenderen

x
x
x
2. juni
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Eldrerådet (ER) 26. januar
Legg til i kalenderen

saker
innkalling
foreløpig protokoll
9. mars
Legg til i kalenderen

x
x
x
20. april
Legg til i kalenderen

x
x
x
1. juni
Legg til i kalenderen

x
x
x
         
Barne- og ungdoms
rådet (BUR)
26. januar
Legg til i kalenderen

saker
innkalling
foreløpig protokoll
9. mars
Legg til i kalenderen

x
x
x
20. april
Legg til i kalenderen

x
x
x
1. juni
Legg til i kalenderen

x
x
x

Sted og tid for møtene kan variere. Se innkallingene for hvert enkelt møte.

Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte

 

Tilbake til Politikk i bydelen