Rådet for funksjonshemmede 27. januar 2015

19.01.2015

Saker til behandling:

RFF 15/1       Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter
RFF 15/2 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved dagsenteret for utviklingshemmede i Bydel Sagene

 

Til politiske møter 1. halvår 2015

 

 


Sist oppdatert: 19.01.2015