Politiske møter i råd, komiteér og utvalg - AUGUST 2009

19.08.2009

Bydelsutvalget (BU) 27. august 2009, Sagene Samfunnshus, Kaysalen kl. 1830

Innkalling: Møteinnkalling       Vedlegg

Protokoll:


Innkallinger til møter i råd og komiteér

Eldrerådet (ER)
17.08 kl. 14.00, Sandakerveien 33 c

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
17.08 kl. 17.00, Sagene Samfunnshus, Kaysalen

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
18.08 kl. 18.00, Sandakerveien 33 c

Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)
19.08 kl. 18.00, Sagene Samfunnshus, Kaysalen

Helse- og sosialkomiteen (HOS)
20.08 kl. 18.00, Sagene Samfunnshus, Kaysalen

Barne- og ungekomiteén (BUK)
20.08 kl.18.00, Sandakerveien 33 c

Arbeidsutvalget (AU)
25.08 kl. 17.00, Sagene Samfunnshus


Sist oppdatert: 11.09.2009