Arbeidsutvalget 2. februar 2015

19.01.2015

Saker til behandling:

AU 15/1       Regnskap 2014
AU 15/2 Årsberetning 2014
AU 15/3 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom- søknad om støtte for 2015
AU 15/4 Uttreden av Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget. Oppnevning av nytt medlem i Arbeidsutvalget.
AU 15/5 Søknad om fritak fra verv i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Oppnevning av nytt medlem.

 

Til politiske møter 1. halvår 2015

 

 


Sist oppdatert: 05.02.2015