Politiske saker og protokoller i 2013

07.01.2014

Web-publisering av politiske saker og protokoller. Komiteene er delegert myndighet til å fatte vedtak i enkelte saksområder.

 

 

Utvalg, komité, råd Saker år
Bydelsutvalget (BU)
 
Arbeidsutvalget (AU)
Miljø- og byutviklingskomiteen
 
Helse- og sosialkomiteen
Oppvekst- og kulturkomiteen
Rådet for funksjonshemmede
Alna eldreråd
Alna internasjonale råd 
Alna ungdomsråd

 


Sist oppdatert: 20.01.2014