Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Råd for funksjonshemmede 2011-2015

Rådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for bydelsutvalget og skal medvirke til at politiske målsettinger blir ivaretatt. Rådet skal gi og formidle råd fra og for personer med funksjonshemninger til bydelsutvalget i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsel- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder mennesker med funksjonshemninger eller andre saker som vedrører de funksjonshemmede. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

  • saker som behandles av rådet for funksjonshemmede

Oversikt over medlemmene i rådet for funksjonshemmede i bydelen blir lagt ut når det er klart.

Sekretær for rådet for funksjonshemmede:
fagkonsulent Hanne Isaksen
Mobil: 916 04 895
E-post: hanne.isaksen@bal.oslo.kommune.no

 

Medlemmer Varamedlemmer
Leder Torleif Støylen (A) Svein Harald Grande (A)
Nestleder Ragni Arnesen (H) Ekrem Ari (H)
Inger Standahl
Norsk Revmatikerforbund
Solveig Tveter Rindahl
Norsk Revmatikerforbund
Sigrid Marie Refsum
Mental Helse
Siv Conradi
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Magnus Halvorsen
Hørselshemmedes Landsforbund
Inger Ljøstad
Ryggforeningen
Knut-Tore Bakken
Norges Blindeforbund
Britt Anne Arild
Norges Blindeforbund
Inger Lise Kristiansen
Norges Handikapforbund
Jorunn Elvebakk
Foreningen Norges Døvblinde