Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Alna internasjonale råd 2011-2015

 •  

Kontaktinformasjon
Alle skriftlige henvendelser til Alna internasjonale råd sendes:

Bydel Alna, Postboks 116, Furuset, 1051 Oslo
Telefon: 23 47 90 28 
E-post: biljana.lauvstad@bal.oslo.kommune.no

Sammensetningen   

Medlemmer

leder Elyas Poorgholam

nestleder

Juwachim Reginold

Uzma Khan

Nisar Bhagat

Frøydis Olafsen

Ali Karaboga

Latifa El-Azizi

Amira Khalaf

Annum Saher Islam

Grace Baffoe

 

Mandat
Alna internasjonale råd skal fungere som en arena for dialog og være en kanal ut til minoritetsmiljøene. Rådet skal gi tilbakemelding på bydelens tjenester og bidra til at lag, organisasjoner, miljøer og enkeltpersoner med innvandrerbakgrunn deltar aktivt i lokalsamfunnet og bomiljøene.

Internasjonalt råd får følgende oppgaver: 

 • Uttale seg i aktuelle saker
 • Fremme forslag overfor bydelen
 • Ta initiativ av ulike slag
 • Arrangere årlige seminarer
 • Delta i og arrangere ulike aktiviteter
 • Utvikle ulike former for nettverk
 • Ta opp ulike tema ut fra for eksempel tjenester for barn og unge
 • Bedrive aktivt informasjonsarbeid
 • Delta på og representere bydelen i konferanser, møter, seminar mv.
 • Gi råd til bydelen
 • rapportere om Alna internasjonale råd til bydelsutvalget 2 ganger per år

Kriterier for utvelgelse av rådsmedlemmer
Sammensetningen av de foreslåtte rådsmedlemmene har tilstrebet størst mulig bredde og mangfold, både med hensyn til kjønn, alder, erfaringsbakgrunn og eget eller familiens opprinnelsesland. Engasjement på ulike samfunnsområder er også vektlagt. Så langt mulig er medlemmene rekruttert fra forskjellige områder i bydelen.

Bydelsutvalget oppnevner medlemmer av rådet i bydelsutvalgets møte 15.12.2011.