Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Alna > Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget er valgt blant bydelsutvalgets medlemmer og ledes av bydelsutvalgets leder. Utvalget består av både flertalls- og mindretallskonstellasjonen i bydelsutvalget. En representant fra hver av de partigruppene som ikke blir innvalgt kan møte som observatør.

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker. Arbeidsutvalget kan selv fatte realitetsvedtak i de saker hvor bydelsutvalget uttrykkelig har delegert myndighet til arbeidsutvalget, for eksempel endring i sammensetning av arbeidsutvalg, komiteer, utvalg og råd som ikke skal fastsettes av bystyret.

Arbeidsutvalgets sammensetning 2011-2015

Medlem Varamedlem
Knut Røli (Ap) Elisabeth Jørgensen (Ap)
Arvid Berg-Hansen (Ap) Nadeem Akhtar (Ap)
Wenche A. Andberg (Ap) Sahra Jaber (Ap)
Børge Ingvaldsen (H) Grete Horntvedt (H)
Nils-Petter Komperud (FrP) Grethe Østhell (FrP)
Jon-Terje Bekken (V) møter som observatør  
Ingunn Gjerstad (SV) møter som observatør  

Kontaktinformasjon
Skriftlige henvendelser til arbeidsutvalget sendes
E-post: postmottak@bal.oslo.kommune.no

eller til Bydel Alna, postboks 116 Furuset, 1001 Oslo.

Sekretær, førstekonsulent Gro Leander Nordaas, tlf. 23 47 99 64.
E-post: groleander.nordaas@bal.oslo.kommune.no