Saker til behandling i AU 2008

27.02.2008
Her finner du oversikt over saker som behandles i arbeidsutvalget (AU) i 2008.

Dokumenter er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i AU 10. desember

Protokoll
Innkalling

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
18/08 Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 17. desember 2009 Se sakskart til bydelsutvalget 
17/08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009 Budsjettforslag
Se også innkalling
16/08 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 23. oktober 2008 Protokoll

Saker til behandling i AU 23. oktober

Protokoll
Innkalling

15/08 Olaf Ryes plass 2 - reguleringsplan og boligaksjon
14/08 Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 30. oktober 2008
13/08 Tre generelle forslag fra R fremmet i Byutviklingskomiteens møte 25. august 2008
12/08 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 11. september 2008

Saker til behandling i AU 11. september

Protokoll
Innkalling

11/08 Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 18. september 2008
10/08 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 5. juni 2008

Saker til behandling i AU 5. juni 

Protokoll
Innkalling

9/08 Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 12. juni 2008 
8/08 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 17. april 2008  

Saker til behandling i AU 17. april

Protokoll
Innkalling

7/08 Møteplan for arbeidsutvalget og bydelsutvalget 2. halvår 2008
6/08 Gjennomgang av øvrige saker til møte i bydelsutvalget 24. april 2008
5/08 Strategisk plan 2008-2011 
4/08 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 6. mars 2008 

Saker til behandling i AU 6. mars

Protokoll
Innkalling

3/08 Omorganisering i barnehagene
2/08 Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 13. mars 2008
1/08 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 12. desember 2007 

 

                                    


Sist oppdatert: 09.03.2012