Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Ungdomsrådet

Leder: Vy-Vy Tran, The Raven

Nestleder: Natasa Stevanovic, Ammerud aktivitetssenter

Sekretær: Seksjonsleder Habib Tahir
habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no.
Tlf: 22 25 76 24 / 954 49 885 
 

Om ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Grorud (URG) er et rådgivende utvalg for bydelsutvalget som jobber for å sette barn og unges oppvekstsvilkår i Grorud på dagsorden. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig og skal forelegges saker av generell og prinsipiell karakter som berører barn og unges forhold i bydelen - før vedtak fattes. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

For å sitte i rådet må man være mellom 13 og 18 år gammel og bo i bydelen. Representantene i Ungdomsrådet velges inn fra ungdomsskoler og fritidsklubber. Hvis du har lyst til å bli med i Ungdomsrådet, kan du henvende deg til lærer som har ansvar for elevrådet eller til din klubbleder.

Ønsker du å ta opp en sak du er opptatt av, kan du kontakte den i Ungdomsrådet som representerer din skole eller klubb. Se oversikt over representanter nedenfor.

Følg Ungdomsrådet på Facebook

Representanter i 2014

Apalløkka skole
Sharik Ahmad
Martine Simonsen
Balla Rasool

Groruddalen skole
Lars Digerud
Ida Emilie Bjørlo

Bjøråsen skole
Carl Kampevold
Jamila Daush

Kalbakken fritidssenter
Kristiane Jøkling Solvang

Ammerud aktivitetssenter
Anujan Kathirkamalingam
Natasa Stevanovic

The Raven
Vy-Vy Tran
Kristian Pedersen

Fyrhuset musikkverksted
Aurora Maaby

Møtetider, saker og protokoller

  • Møtet innledes med åpen halvtime som er kontakt mellom publikum og politikerne. Dette er ikke noen dialog mellom partene, men kjennetegnes ved at publikum har framlegg om saker i nærmiljøet de er opptatt av.

  • Møtene avholdes i Ammerudhellinga 47C. Dato og klokkeslett finner du her