Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grorud > Komiteer og råd

Arbeidsutvalget

Leder: Jack Grimsrud (AP)

Sekretær: spesialkonsulent Åste Wergeland Haug, aastew.haug@bgr.oslo.kommune.no

Om Arbeidsutvalget

 • Hvert bydelsutvalg skal opprette et arbeidsutvalg som skal bestå av fem medlemmer valgt blant bydelsutvalgets medlemmer og ledet av bydelsutvalgets leder.
 • Utvalget tilrettelegger saker som skal behandles av bydelsutvalget, og skal i samråd med bydelsutvalgets leder og bydelsdirektør blant annet sette opp sakskartet til bydelsutvalgets møter og bestemme hvilke komiteer som skal ha sakene til behandling.
 • Arbeidsutvalget kan fatte vedtak i hastesaker der fristen ikke gjør det mulig med behandling i bydelsutvalget.

Arbeidsutvalgets medlemmer

Faste medlemmer

 • Jack Grimsrud (AP)
 • Marit Johanne Bjerke (AP)
 • Kim Ronnie Sandnes (FrP)
 • Johnny Gran (H)

 Observatører

 • Maren Rismyhr (Rødt)
 • Pulendran Kanagaratnam (SV)
 • Jon Julius Sandal (Uavhengig)

Varamedlemmer

 • Mobashar Banaras (AP)
 • Srisgantharajah Tharmalingam (AP)
 • Jorun H. Olafsen (AP)
 • Svein-Roar Johansen (AP)
 • Brigitte Chauvin (H)
 • Sten-Arvid Fredriksen (FrP)
 • Victoria Rweikiza (Rødt)
 • Lars Olaf Fosse (V)

Møter,saker og protokoller

 • Møtet innledes med åpen halvtime som er kontakt mellom publikum og politikerne. Dette er ikke noen dialog mellom partene, men kjennetegnes ved at publikum har framlegg om saker i nærmiljøet de er opptatt av.
 • Møtene avholdes i Ammerudveien 22, 3. etg. Dato og klokkeslett finner du ved å følge lenken under
 • Møter, saker og protokoller