Bydelsutvalget 23. oktober 2014

06.10.2014

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 23.10.2014 oppdatert 08.10.14

BUR
13.10
ER
13.10
RFF
14.10
BUK
14.10
KNK
15.10
HOS
16.10
AU
20.10
BU
23.10
BU 14/51
Økonomioppfølging per 31. august 2014
      X X X X X
BU 14/52
Sykefravær i bydelens barnehager
      X     X X
BU 14/53
VA 5 LHBT-diskriminering - skolering av bydelens ansatte i ny diskrimineringslov
            X X
BU 14/54
Orienteringssak om bydelens sommertilbud til barn og unge
X     X       X
BU 14/55
VB8 Barn med atferdsproblemer
X     X       X
BU 14/56
Barnetråkk - en sammenlikning av Bjølsen, Sagene og Lilleborg skole (VB10)
X     X X     X
BU 14/57
VK11 Dyrkingsnettverk og evaluering av dyrkingskasseprosjekt
        X     X
BU 14/58
Verbalvedtakene om Eigenregi VA9 og Bydelsrusken VK 4
        X X   X
BU 14/59
Øvingssituasjonen for bydelens korps
        X     X
BU 14/60
Uttreden av Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget. Oppnevning av nytt varamedlem i Arbeidsutvalget.
            X X
BU 14/61
Oppnevning av nestleder av Tilsynsutvalg 1 og nestleder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
            X X
BU 14/62
Tilsynsutvalg 2 - søknad om fritak fra verv - valg av nytt medlem / ny leder.
            X X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 2. halvår 2014

 

 


Sist oppdatert: 08.10.2014