Eldrerådet 10. november 2014

04.11.2014

Saker til behandling:

ER 14/19       Høring – Ny finansiering av sykehjemsplasser
ER 14/20 Utkvittering av verbalvedtak VH2 - Hindring av sykehjemsinnleggelser
ER 14/21 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 12.09.14
ER 14/22 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 12.09.14

 

Tilbake til Politiske møter 2. halvår 2014

 

 


Sist oppdatert: 11.11.2014