Helse- og sosialkomiteen 13. november 2014

04.11.2014

Saker til behandling:

HOS 14/29       Økonomioppfølging per 30. september 2014
HOS 14/30 Høring – Ny finansiering av sykehjemsplasser
HOS 14/31 Utkvittering av verbalvedtak VH2 - Hindring av sykehjemsinnleggelser
HOS 14/32 Utkvittering av verbalvedtak VH3 og VH4
HOS 14/33 Rapportering pr sept 14 pleie og omsorg
HOS 14/34 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 12.09.14
HOS 14/35 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 12.09.14
HOS 14/36 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 12.09.14

 

Tilbake til Politiske møter 2. halvår 2014

 

 


Sist oppdatert: 11.11.2014