Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grorud > Politiske oppnevninger

Oppnevninger gjort av bydelsutvalget i Bydel Grorud 2011-2015

Her finner du en oversikt over oppnevninger gjort av bydelsutvalget. Representasjon gjelder i både kommunale og ikke-kommunale sammenhenger.
Oppnevning av representanter til driftstyrene i Oslo-skolen gjøres av utdanningsetaten etter innstilling fra bydelsutvalget.

 

Tilsynsutvalg 2
Fører tilsyn med Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
  Tilsynsutvalg 1
Fører tilsyn med Rødtvet og Ammerudlunden sykehjem
  Tilsynsutvalg  3
Fører tilsyn med hjemmetjenesten
Leder Tom Evensen (FrP)
tomevensen@gmail.com
  Leder Toril Enersen (AP)
toril.enersen@gmail.com
  Leder Kari Brun Wisløff (SV)
Medlem Srisgantharajah Tharmalingam (AP)   Medlem Tove Lagerquist (H)   Medlem Christin Sund (AP)
Medlem Ben Borgen (Rødt)   Medlem Guro Louise Abrahamsen (V)   Medlem Petter Sollie (H)
Vara Ewa Thim (FrP)   Vara Srisgantharajah Tharmalingam (AP)   Vara Karin Edith Haug (AP)
Vara Asbjørn Woll (AP)   Vara Bodil Norvik (H)   Vara Brigitte Chauvin (H)
Vara Ulrich Thallemer (Rødt)   Vara Lars Olav Fosse (V)    
         
Skolemiljøutvalg        
Ammerud skole   Apaløkka skole   Bjøråsen skole
Anita Øy (H)   Frode Vedeld (AP)   Shahbana Ghafoor (AP)
Vara: Tom Pedersen (H)   Vara: Amjad Mahmood (AP)   Vara: Odd Arve Lindblom (AP)
         
Grorud skole   Groruddalen skole   Nordtvet skole
Tove Lagerquist (H)   Kirsten Berrum (Rødt)   Marit J. Bjerke (AP)
Vara: Tom Pedersen (H)   Vara: Ulrich Thallemer (Rødt)   Vara: Frode Jenssen (AP)
         
Rødtvet skole   Svarttjern skole   Tiurleiken skole
Joan Espaillet (AP)   Kari Brun Wisløff (SV)   Øistein Anmarkrud (V)
Vara: Christin Sund (AP)   Vara: Ottar Lystad (SV)   Vara: Anne Christine S. Bjørnstad (V)
         

Observatør i styret for
Grorud samfunnshus

  Representant til Idrettens Samarbeidsutvalg   Representant styringsgruppa for SaLTo
Siri Fossheim (AP)        
Vara: Berit Rambech (H)        
         
Representanter til Groruddalsforum   Representanter til Styringsgruppe for Groruddalssatsingen    
 Jack Grimsrud (AP)        
 Anita Øy (H)        
         
Representanter til driftstyrene i Osloskolen 01.01.2014-31.12.2015        
 Ammerud skole   Apalløkka skole    Bjøråsen skole
 Frode Englund (AP)    Victoria Rweikiza (Rødt)    Kjell Kristiansen (AP) 
 Hans Wiggo Kristiansen (Rødt)     Arve Farstad (SV)     Vigdis Bratli (H)
 Bjørn Smestad (V)     Karianne Wiger Gammelsrud (V)    Kari Brun Wisløff (SV)
 Srisgantharajah Tharmalingam (AP) vara    Tonje Larsen (Rødt) - vara    Glenn Korshaugen (AP) - vara
 Ben Borgen (Rødt) - vara    Inga Galvez (SV) - vara    Tove Lagerquist (H) - vara
 Øistein Anmarkrud (V) - vara    Jon Julius Sandal (MDG) - vara    Arne Eide Fjeldsgård (SV) vara
         
 Grorud skole    Groruddalen skole    Nordtvet skole
 Henning Worm (AP)    Anne Tjøtta Odden (AP)     Kari Bjørklund (AP) 
 Anita Olsen (FrP)    Arne Eide Fjeldsgård (SV)     Pulendran Kanagaratnam (SV)
 Judith Kvernes (SV)    Brigitte Chauvin (H)    Bjørn Erik Schjerverud H)
 Jorun H. Olafsen (AP) - vara    Marit Johanne Bjerke (AP) - vara    Mobashar Banaras (AP) - vara
 Sten-Arvid Fredriksen (FrP) - vara    Judith Kvernes (SV) - vara    Ingrid Rødnes (SV) - vara
 Arne Eide Fjeldsgård (SV) - vara    Bodil Nordvik (H) - vara    Vigdis Bratli (H) - vara
         
 Rødtvet skole    Svarttjern skole    Tiurleiken skole
 Azieb Zego (AP)     Bjørn Heidemann (AP)     Kim Ronnie Sandnes (FrP)
 Edel Høydalsvik (FrP)    Peter  Sollie (H)    Ben Borgen (Rødt)
 Bodil Nordvik (H)     Lars Olav Fosse (V)     Marta Valdes (SV)
 Srisgantharajah Tharmalingam (AP) vara    Kjell Kristiansen (AP) - vara    Ewa Thim (FrP) - vara
 Sten-Arvid Fredriksen (FrP) - vara    Bjørn Erik Schjerverud (H) - vara    Claudio Antonio Varas Rojas (Rødt) - vara
 Tove Lagerquist (H) - vara    Eivind Balsvik (V) - vara    Harald Jørgensen (SV) vara