Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Bjerke

Lokalpolitikk

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer. De blir valgt for fire år av gangen. Bydelsutvalget har ansvar for å føre løpende tilsyn med bydelens virksomhet, primært gjennom ordinær budsettoppfølging, gjennomgang av tertialrapporter, årsmeldinger og øvrige meldinger som bystyret fastsetter, samt rapporteringsordninger som bydelen selv fastsetter.
Bydelsutvalget avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere. De har ansvar for desentraliserte kommunale oppgaver, vedtar bydelens budsjett, fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen.

Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet, trafikkregulering, eller byplanlegging. 

I menyen til venstre finner du informasjon om bydelsutvalget, råd og komiteer i Bydel Bjerke.

Du kan påvirke!

Du kan påvirke utviklingen i nærmiljøet ved å ta direkte kontakt med lokalpolitikerne. Møter i bydelsutvalget og øvrige folkevalgte organer i bydelen skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt.

Les mer om hvordan

Kontaktinformasjon

Henvendelser til bydelsutvalget, komiteer og råd:

Bydelsutvalget Bydel Bjerke, Pb 13, Økern, 0508 Oslo
Tlf. 02180 Faks 23 43 98 01.

E-post: postmottak@bbj.oslo.kommune.no
Besøksadresse: Økernveien 145, (Økernsenteret), 0580 Oslo

BU-sekretær Merete Stavn.
Tlf. 23 43 99 17 / E-post: merete.stavn@bbj.oslo.kommune.no

Nyttige lenker

Lenker til representerte partier i Bjerke BU